کودکی که زیر کامیون رفت و زنده ماند - شبکه‌ما

این اتفاق نادر در استان گوانگ ژی در چین  روی داده است.

کودکی که زیر کامیون رفت و زنده ماند

دسته بندی ها:
توضیحات:

این اتفاق نادر در استان گوانگ ژی در چین  روی داده است. کودکی را میبینید که هنگام گذر از خیابان زیر کامیون میرود و به طور معجزه آسایی زنده میناند.