قند پهلو – عکس و مکس - شبکه‌ما

قند پهلو از بهترین برنامه های طنز پردازی این سال های صدا و سیمای ایران می باشد .

قند پهلو – عکس و مکس

دسته بندی ها:
توضیحات:

قند پهلو از بهترین برنامه های طنز پردازی این سال های صدا و سیمای ایران می باشد . این برنامه با هنرمندی رضا رفیع – شاعر و طنز پرداز برجسته ی کشورو مجری برنامه ی قند پهلو - توانسته مخاطبین فراوانی در هر رِنج سنی را به خود جذب کند . آیتم های مختلف این برنامه از بخش هایی برای نمایش توانایی های شعرای طنز پرداز کشورمان تشکیل شده . یکی از این بخش های "عکس و مکس" نام دارد . در این آیتم عکسی برای طنز پردازان به نمایش گذاشته می شود و شعرا پس از تفکری کوتاه روی آن تصویر ، از ذوق و قریحه ی خود استفاده می کنند تا بتوانند نکات جالب و گاهی دور از نگاه دیگران را به صورت طنز و در قالب شعر بیان کنند .