آلکسی ناوالنی یکی از مخالفین پوتین زندانی شد - شبکه‌ما

آلکسی ناوالنی به اتهام اختلاص مالی به سه سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. او و برادرش اولگ 384 هزار یورو اختلاص کردند

آلکسی ناوالنی یکی از مخالفین پوتین زندانی شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

آلکسی ناوالنی به اتهام اختلاص مالی به سه سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. او و برادرش اولگ 384 هزار یورو اختلاص کردند