انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه - شبکه‌ما

تفاهم نامه شرکت توسعه آب ونیروی ایران با موسسه نروژی امضاء شد و قرار شد مطلعاتی درباره آثار کیفی انتقال آب دریای خزر به دریاچه...

انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه

دسته بندی ها:
توضیحات:

تفاهم نامه شرکت توسعه آب ونیروی ایران با موسسه نروژی امضاء شد و قرار شد مطلعاتی درباره آثار کیفی انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه صورت گیرد