بازیکنان فراری ازخدمت در تیم ملی بازی میکنند - شبکه‌ما

ارتش هم به کمک تیم ملی آمد و اجازه بازی بازیکنان فراری از خدمت سربازی را صادر کرد.

بازیکنان فراری ازخدمت در تیم ملی بازی میکنند

دسته بندی ها:
توضیحات:

ارتش هم به کمک تیم ملی آمد و اجازه بازی بازیکنان فراری از خدمت سربازی را صادر کرد.