بوسه های مرگباری از مار کبری - شبکه‌ما

در این کلیپ جالب مردی را میبینیم که با مار کبری بازی میکند و در لحظاتی حیرت آور مار را می بوسد..!

بوسه های مرگباری از مار کبری

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ جالب مردی را میبینیم که با مار کبری بازی میکند و در لحظاتی حیرت آور مار را می بوسد..!