وضو گرفتن صحیح - شبکه‌ما

دین اسلام یکی از دین های خوب و کاملی هست که توسط حضرت محمد (ص)  در دنیا امده که بیشتر مردم جامعه و دنیا این...

وضو گرفتن صحیح

دسته بندی ها:
توضیحات:

دین اسلام یکی از دین های خوب و کاملی هست که توسط حضرت محمد (ص)  در دنیا امده که بیشتر مردم جامعه و دنیا این دین اسلام را پذیرفته اند که حضرت محمد ص برای این دین اسلام قوانین و احکامی را وضع کردند که کسی که میخواهد دین اسلام را بپذیرد باید چنین احکامی را انجام دهد و انها را بپذیرد که دین اسلام دین محمدی و خدایی است که یکی از احکام دین اسلام نماز خواندن است که برای نماز خواندن هم احکامی دارد که یکی از احکام نماز خواندن وضو گرفتن است که اینجا نحوه وضو گرفتن صحیح را اموزش میدیم.