نوازندگی زیبای گروهی در خیابان - شبکه‌ما

گروهی نوازنده بسیار ماهر با سازهای مختلف را مبینیم که در خیابان شروع به نواختن سازهای خود میکنند که لحظات بسیار دیدنی و زیبا را...

نوازندگی زیبای گروهی در خیابان

دسته بندی ها:
توضیحات:

گروهی نوازنده بسیار ماهر با سازهای مختلف را مبینیم که در خیابان شروع به نواختن سازهای خود میکنند که لحظات بسیار دیدنی و زیبا را خلق میکنند.