نوازندگی زیبای یک افغان با سه تار - شبکه‌ما

یک مرد افغان را میبینیم که آهنگ زیبای سرزمین من را با سه تار میخواند. امیدوارم از دیدن این کلیپ لذت ببرید.

نوازندگی زیبای یک افغان با سه تار

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک مرد افغان را میبینیم که آهنگ زیبای سرزمین من را با سه تار میخواند. امیدوارم از دیدن این کلیپ لذت ببرید.