عاقبت لات بازی همین میشه دیگه - شبکه‌ما

شاهد دعوای دو پسر جوان هستیم ، وقتی یکی از آنها خیلی ادعای بزرگ بودن میکند مشت محکمی میخورد  و نقش زمین میشود تا درس عبرتی...

عاقبت لات بازی همین میشه دیگه

دسته بندی ها:
توضیحات:

شاهد دعوای دو پسر جوان هستیم ، وقتی یکی از آنها خیلی ادعای بزرگ بودن میکند مشت محکمی میخورد  و نقش زمین میشود تا درس عبرتی باشه که دیگه لات بازی در نیاره.