گرفتن آب پرتقال با لب تاب - شعبده بازی - شبکه‌ما

حرکات خارق العاده و جذاب مردی را میبینیم که با استفاده از لب تاب خود و یک عدد پرتقال و لیوان شعبده بازی باور نکردنی...

گرفتن آب پرتقال با لب تاب - شعبده بازی

دسته بندی ها:
توضیحات:

حرکات خارق العاده و جذاب مردی را میبینیم که با استفاده از لب تاب خود و یک عدد پرتقال و لیوان شعبده بازی باور نکردنی انجام میدهد.