نقاشی هایی زیبا با ماشین تحریر - شبکه‌ما

زن جوان هنرمندی را در این کلیپ میبینیم که با استفاده از دستگاه ماشین تحریر شروع به کشیدن نقاشی های بسیار زیبا میکند.

نقاشی هایی زیبا با ماشین تحریر

دسته بندی ها:
توضیحات:

زن جوان هنرمندی را در این کلیپ میبینیم که با استفاده از دستگاه ماشین تحریر شروع به کشیدن نقاشی های بسیار زیبا میکند.