سنگسار دختر پاکستانی توسط پدرش - شبکه‌ما

پدری که جلوی درب دادگاه دختر خود را سنگسار کرده بود دستگیر شد. مشروح خبر را در این کلیپ تصویری مشاهده کنید.

سنگسار دختر پاکستانی توسط پدرش

دسته بندی ها:
توضیحات:

پدری که جلوی درب دادگاه دختر خود را سنگسار کرده بود دستگیر شد. مشروح خبر را در این کلیپ تصویری مشاهده کنید.