دوربین مخفی گودزیلا - شبکه‌ما

با سلام برای شما مجموعه دوربین مخفی گودزیلا را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در ابن دوربین مخفی در ابتدای...

دوربین مخفی گودزیلا

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما مجموعه دوربین مخفی گودزیلا را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در ابن دوربین مخفی در ابتدای کار مردی را مشاهده می کنید که در کنار یک کانتینر بزرگ ایستاده است و سپس در کانتینر را باز می کند تا کیفی که در ابتدای در قرار داده است را بردارد

در همین هنگام گودزیلایی که توسط این افراد ساخته شده است شروع به نعره زدن می کند و باعث ترس افراد می شود بعد از مشاهده روند انجام دوربین مخفی به سراغ  مرحله اجرای آن می روند فرد به افراد می گوید که نمی تواند در کانتینر را باز کند و از آنها می خواهد تا برای او این کار را انجام دهند و سپس از انها می خواهد که کیفی را نیز که در ابتدای کانتینر قرار دارد برای او بیاورند افراد

بدون اطلاع از چیزی به سمت در می روند و آن را باز می کنند سپس چشمشان به  کیف می افتد وقتی جلوتر می روند و سرشان را داخل کانتینر می کنند تا کیف را بردارند با حمله گوزیلا مواجه می شوند و بسیار می ترسند.