شکستن هندوانه فقط با دو انگشت - شبکه‌ما

در این کلیپ مردی را میبینید که توانایی های جالبی دارد . یکی از این توانایی ها قدرت دو انگشت اشاره و بزرگ او است.

شکستن هندوانه فقط با دو انگشت

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ مردی را میبینید که توانایی های جالبی دارد . یکی از این توانایی ها قدرت دو انگشت اشاره و بزرگ او است. او می تواند با دو انگشت خود هندوانه را به دو قسمت تقسیم کند.