دستگیر شدن پادشاه کیف قاپها توسط پلیس - شبکه‌ما

در این کلیپ تصویری خبری دزدهای مسلحی را میبینید که برای انجام سرقت دست به هر کاری میزدند.

دستگیر شدن پادشاه کیف قاپها توسط پلیس

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ تصویری خبری دزدهای مسلحی را میبینید که برای انجام سرقت دست به هر کاری میزدند. تصویر این افراد به طور واضح بخش میشود تا اگر کسی این افراد را شناسایی کرد بتواند طرح شکایت کند.