مراسم تشیع انوشیروان ارجمند و قول پسر به پدرش - شبکه‌ما

قول میدم مواظب مامان و خواهرم باشم، قول های مردانه پسر به پدر را میبینیم و مراسم تشییع بزرگ خاندان ارجمند. روحش شاد.

مراسم تشیع انوشیروان ارجمند و قول پسر به پدرش

دسته بندی ها:
توضیحات:

قول میدم مواظب مامان و خواهرم باشم، قول های مردانه پسر به پدر را میبینیم و مراسم تشییع بزرگ خاندان ارجمند. روحش شاد.