از این پس آسیب دیدگان نخاعی درمان خواهند شد - شبکه‌ما

تحقیقات روی چند نفر انسان های قطع نخاعی نشان داد که گزاشتن الکترودی در نخاع این افراد میتواند عملکرد حرکتی این افراد را برگرداند.

از این پس آسیب دیدگان نخاعی درمان خواهند شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

تحقیقات روی چند نفر انسان های قطع نخاعی نشان داد که گزاشتن الکترودی در نخاع این افراد میتواند عملکرد حرکتی این افراد را برگرداند. با دیدن این ویدئو بیشتر در این باره بدانیم.