انیمیشن بامزه زندگی در قطب جنوب - شبکه‌ما

فیل بروتون کارمند یک شرکت در کالیفرنیا که از روند روزانه زندگی خسته شده بود، کلمه قطب جنوب را در سایت کاریابی جستجو کرد و...

انیمیشن بامزه زندگی در قطب جنوب

دسته بندی ها:
توضیحات:

فیل بروتون کارمند یک شرکت در کالیفرنیا که از روند روزانه زندگی خسته شده بود، کلمه قطب جنوب را در سایت کاریابی جستجو کرد و نتیجه آن کار کردن در قطب جنوب شد...! حوادث جالبی برای او اتفاق می افتد که بهتر است خودتون ببینید.