بزرگترین مار دنیا به اندازه 3 عدد تریلی - شبکه‌ما

باور کردن وجود چنین موجودی با این ابعاد و اندازه واقعا سخته. تصاویری از یک مار بزرگ را با هم تماشا میکنیم.

بزرگترین مار دنیا به اندازه 3 عدد تریلی

دسته بندی ها:
توضیحات:

باور کردن وجود چنین موجودی با این ابعاد و اندازه واقعا سخته. تصاویری از یک مار بزرگ را با هم تماشا میکنیم.