ماجرای جانبازی که 28 سال نخوابیده است - شبکه‌ما

در این کلیپ زیبا جانبازی را میبینیم که بر اثر استنشاق گاز در بمباران شیمیایی 28 سال است که خواب خود را از دست داده اما...

ماجرای جانبازی که 28 سال نخوابیده است

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ زیبا جانبازی را میبینیم که بر اثر استنشاق گاز در بمباران شیمیایی 28 سال است که خواب خود را از دست داده اما ایمان و اراده خود را هرگز...