فن آوری جدید در دستگاه تهویه خوردو ها - شبکه‌ما

یک شرکت لهستانی نمونه اولیه یک دستگاه را ساخته اند که میتواند به کمک صنعت فتوشیمی و اکسید تیتانیوم آلودگی های داخل خودرو و 95...

فن آوری جدید در دستگاه تهویه خوردو ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک شرکت لهستانی نمونه اولیه یک دستگاه را ساخته اند که میتواند به کمک صنعت فتوشیمی و اکسید تیتانیوم آلودگی های داخل خودرو و 95 درصد قارچ ها و میکروبها را از بین ببرد.