72 ساعت بندبازی در ارتفاع 50 متری - شبکه‌ما

مرد چینی توانست 72 ساعت را بدون داشتن هیچ محافظی بر روی یک سیم فولادی در ارتفاع 50 متری از سطح زمین سپری کند.

72 ساعت بندبازی در ارتفاع 50 متری

دسته بندی ها:
توضیحات:

مرد چینی توانست 72 ساعت را بدون داشتن هیچ محافظی بر روی یک سیم فولادی در ارتفاع 50 متری از سطح زمین سپری کند.