گزارشی درباره قاچاق تلفن همراه در ایران - شبکه‌ما

آیا میدانید تلفن همراه شما از چه طریقی وارد کشور شده است؟ صحبتهای مسئول مربوطه و گزارشی در این باره با هم میبینیم.

گزارشی درباره قاچاق تلفن همراه در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

آیا میدانید تلفن همراه شما از چه طریقی وارد کشور شده است؟ صحبتهای مسئول مربوطه و گزارشی در این باره با هم میبینیم.