5 سارق قمه کش پمپ بنزین تهران دستگیر شدند - شبکه‌ما

سارقان قمه کشی که نصفه شب وارد اتاقکهای جایگاه های سوخت میشدند و دخل تمام روز کارگران پمپ بنزین را میزدند دستگیر و روانه زندان شدند.

5 سارق قمه کش پمپ بنزین تهران دستگیر شدند

دسته بندی ها:
توضیحات:

سارقان قمه کشی که نصفه شب وارد اتاقکهای جایگاه های سوخت میشدند و دخل تمام روز کارگران پمپ بنزین را میزدند دستگیر و روانه زندان شدند.