سفر به دور دنیا با هواپیمای خورشیدی - شبکه‌ما

هواپیمایی که از انرژی خورشیدی استفاده میکند به زودی لوزان سوییس را به مقصد ابوذبی ترک میکند و قرار است سفر آن به دور جهان...

سفر به دور دنیا با هواپیمای خورشیدی

دسته بندی ها:
توضیحات:

هواپیمایی که از انرژی خورشیدی استفاده میکند به زودی لوزان سوییس را به مقصد ابوذبی ترک میکند و قرار است سفر آن به دور جهان از ابوذبی آغاز شود.