پلمپ دفاتر شاندیر جنجال آفرین شد - شبکه‌ما

صحبتهای سخنگوی دستگاه قضایی را راجع به ماجرای پلمپ شدن دفاتر شاندیر ببینیم و بشنویم.

پلمپ دفاتر شاندیر جنجال آفرین شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

صحبتهای سخنگوی دستگاه قضایی را راجع به ماجرای پلمپ شدن دفاتر شاندیر ببینیم و بشنویم.