نوازندگی و خواندن دختر خوش صدای ایرانی - شبکه‌ما

صدای زیبای مرجان دختر خوش صدای ایرانی همراه با نوازندگی  گیتار خوب او را میشنویم که آهنگ ایران را خوانده است.