واکنش استاد زن به جوابگویی موبایل دانشجو - شبکه‌ما

مثل اینکه جواب دادن دانشجو به تلفن همراهش اینقدر از نظر این استاد خانوم کار بدی بوده که باید مویایل دانشجو رو خورد میکرد.

واکنش استاد زن به جوابگویی موبایل دانشجو

دسته بندی ها:
توضیحات:

مثل اینکه جواب دادن دانشجو به تلفن همراهش اینقدر از نظر این استاد خانوم کار بدی بوده که باید مویایل دانشجو رو خورد میکرد.


  • QNJ
    QNJ |

    چه استاد ناراحتیـه ایـن..!