پیامک بامزه و جواب بامزه تر مجری - شبکه‌ما

قسمتی از برنامه نیمروز را انتخاب کردم که خیلی بامزه است ، سوال جالبی در برنامه طرح شده که یک دختر جواب خنده داری ارسال...

پیامک بامزه و جواب بامزه تر مجری

دسته بندی ها:
توضیحات:

قسمتی از برنامه نیمروز را انتخاب کردم که خیلی بامزه است ، سوال جالبی در برنامه طرح شده که یک دختر جواب خنده داری ارسال میکند و مجری برنامه بعد از خواندن آن جواب خنده دارتری به آن میدهد. بهتر است خودتان ببینید و کلی بخندید.