خودکشی دختر نوجوان از ساختمان بلند - شبکه‌ما

دختر نوجوانی را در این ویدئو مشاهده میکنید که در بالای یک ساختمان نیمه ساخته بلند اقدام به خودکشی میکند و آشوب زیادی به پا میکند.

خودکشی دختر نوجوان از ساختمان بلند

دسته بندی ها:
توضیحات:

دختر نوجوانی را در این ویدئو مشاهده میکنید که در بالای یک ساختمان نیمه ساخته بلند اقدام به خودکشی میکند و آشوب زیادی به پا میکند. اما در نهایت او را از بالای ساختمان به پایین می آورند.