سازه ی منحصر بفرد - شبکه‌ما

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

سازه ی منحصر بفرد

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

سازه منحصر بفرد

در این ویدیو که موردانتشار قرار گرفته است ساختمانی عجیب در یکی از کشور های جهان به نمایش داده شده است که با طراحی خاصی در ساخت آن مورد ستایش خیلی از مهندسان شده است .

این ساختمان که به حالت یک سبد میباشد در نمونه ساختمان های عجیب دنیا قرار گرفته که دیدن آن از نزدیک خالی از لطف نیست این سا ختمان به رنگ کرم میباشد که طراحی دسته های ان در نمونه خودیکی از سخترین مراحل کار میباشد که این این دسته ها شامل طراحی و ترسیم نقاط ریاضی برای هرچه دقیق در آمدن آن می باشد

و جود این طور ساختمان ها ذوق خیلی از افرادها را در خیلی از از کشور ها  را در می اورد و نوید هرچه زیبا شدن بنا ها در خیلی از کشور هار ا میدهد به طور حتم طراحی این ساختمان ها کار هر بشری نمیتواند باشد و ققط افراد نحبه نظام مهندسی در این کار از پس این طراحی بر می آیند .