خواستگاری و حرکات زیبای مرغ بهشتی - شبکه‌ما

در این کلیپ دیدنی حرکات جالب وتماشایی پرنده ای به نام مرغ بهشتی را برای اجازه گرفتن برای جفت گیری یعنی همان خواستگاری را خواهیم دید.

خواستگاری و حرکات زیبای مرغ بهشتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ دیدنی حرکات جالب وتماشایی پرنده ای به نام مرغ بهشتی را برای اجازه گرفتن برای جفت گیری یعنی همان خواستگاری را خواهیم دید.