نجات جنین زنده از شکم کوسه ماهی مرده - شبکه‌ما

در این کلیپ جالب میبینیم مردم عادی چطور شکم کوسه ماهی ماده که در ساحل دریا مرده است پاره میکنند و جنین های زنده کوسه...

نجات جنین زنده از شکم کوسه ماهی مرده

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ جالب میبینیم مردم عادی چطور شکم کوسه ماهی ماده که در ساحل دریا مرده است پاره میکنند و جنین های زنده کوسه را نجات میدهند و به دریا برمیگردانند.