حرکت خنده دار جلوی دوربین (دهه شصت) - شبکه‌ما

یک ویدئوی قدیمی و انتخاب کردم که دیدن آن خالی از لطف نیست.

حرکت خنده دار جلوی دوربین (دهه شصت)

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک ویدئوی قدیمی و انتخاب کردم که دیدن آن خالی از لطف نیست. یک گزارشگر درحال مصاحبه است که یک نفر میاد جلوی دوربین و شروع به دلقک بازی میکند. مطمئنم وقتی این کلیپ بامزه رو ببینید کلی میخندید.