گسترش روحیه کارآفرینی در بریتانیا - شبکه‌ما

گزارشی را درباره افزایش تمایل به کار و کارآفرینی در میان جوانان و افراد محروم جامعه در بریتانیا و تاسیس صدها شرکت و شغل جدید را...

گسترش روحیه کارآفرینی در بریتانیا

دسته بندی ها:
توضیحات:

گزارشی را درباره افزایش تمایل به کار و کارآفرینی در میان جوانان و افراد محروم جامعه در بریتانیا و تاسیس صدها شرکت و شغل جدید را با هم تماشا میکنیم.