« یکی هست » به یاد مرتضی پاشایی - شبکه‌ما

اجرای قطعه ی « یکی هست » به یاد مرتضی پاشایی در تالار بزرگ کشور از حسن ریوندی

« یکی هست » به یاد مرتضی پاشایی

توضیحات:

اجرای قطعه ی « یکی هست » به یاد مرتضی پاشایی در تالار بزرگ کشور از حسن ریوندی