بیدار کردن فرزندان با شوکر برقی - شبکه‌ما

در این کلیپ بامزه مرد عرب را میبینیم که برای بیدار کردن بچه های تنبل خود از شوکر برقی استفاده میکند.

بیدار کردن فرزندان با شوکر برقی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ بامزه مرد عرب را میبینیم که برای بیدار کردن بچه های تنبل خود از شوکر برقی استفاده میکند.