مردی که باید زنده بودنش را ثابت کند.! - شبکه‌ما

محمد رضا اعلایی شهروند خمینی شهر بعد از مراجعه به ثبت احوال با گواهی فوت خودش روبرو شده است و اکنون باید زنده بودن خودش...

مردی که باید زنده بودنش را ثابت کند.!

دسته بندی ها:
توضیحات:

محمد رضا اعلایی شهروند خمینی شهر بعد از مراجعه به ثبت احوال با گواهی فوت خودش روبرو شده است و اکنون باید زنده بودن خودش را ثابت کند.