اشتباهات رایج دستور زبان فارسی در روزنامه ها - شبکه‌ما

در این کلیپ جالب بهروز بهزادی را در برنامه قند پارسی به بررسی اشتباهات دستور زبان فارسی می پردازد.

اشتباهات رایج دستور زبان فارسی در روزنامه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ جالب بهروز بهزادی را در برنامه قند پارسی به بررسی اشتباهات دستور زبان فارسی می پردازد.