مهریه متفاوت و عجیب خانواده ایرانی - شبکه‌ما

در یک خانواده ایرانی مقدار مهریه مخالف عرف جامعه است و سالهاست که تغییر نکرده است. با تماشای این کلیپ جالب بیشتر در این باره بدانیم.

مهریه متفاوت و عجیب خانواده ایرانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در یک خانواده ایرانی مقدار مهریه مخالف عرف جامعه است و سالهاست که تغییر نکرده است. با تماشای این کلیپ جالب بیشتر در این باره بدانیم.