استفاده از موبایل در پمپ بنزین حادثه آفرید - شبکه‌ما

در این کلیپ تصویری خواهیم دید عاقبت توجه نکردن به علامت "استفاده از تلفن همراه ممنوع" در پمپ بنزین انفجار و حادثه ای غیر قابل...

استفاده از موبایل در پمپ بنزین حادثه آفرید

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ تصویری خواهیم دید عاقبت توجه نکردن به علامت "استفاده از تلفن همراه ممنوع" در پمپ بنزین انفجار و حادثه ای غیر قابل جبران است.