راه های جوان ماندن و اکثیر جوانی - شبکه‌ما

ما انسان ها از سال های دور به دنبال اکثیر جوانی گشتیم. امروزه دانشمندان به پیشرفتهای پزشکی بسیاری در این زمینه رسیده اند.

راه های جوان ماندن و اکثیر جوانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

ما انسان ها از سال های دور به دنبال اکثیر جوانی گشتیم. امروزه دانشمندان به پیشرفتهای پزشکی بسیاری در این زمینه رسیده اند. صحبتهای رزیتا ایراندوست را در این زمینه بشنویم.