اعتراف یک روحانی به اشتباه خود در تلویزون - شبکه‌ما

یک روحانی که در مصاحبه قبلی خود در برنامه تلویزیونی مذهبی "سمت خدا" اعتقاد داشت زن نبایدد استقلال مالی و اقتصادی داشته باشد، هم اکنون...

اعتراف یک روحانی به اشتباه خود در تلویزون

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک روحانی که در مصاحبه قبلی خود در برنامه تلویزیونی مذهبی "سمت خدا" اعتقاد داشت زن نبایدد استقلال مالی و اقتصادی داشته باشد، هم اکنون به اشتباه خود براساس دلایل خاصی اعتراف میکند.

با هم پای صحبت های ایشان بنشینیم.