شلیک و انفجار به یک ماشین در یزد - شبکه‌ما

چند جوان یزدی برای تفریح و لذت بردن از لحظات با اسلحه به سمت یک ماشین شلیک میکنند و آن را منفجر میکنند.

شلیک و انفجار به یک ماشین در یزد

دسته بندی ها:
توضیحات:

چند جوان یزدی برای تفریح و لذت بردن از لحظات با اسلحه به سمت یک ماشین شلیک میکنند و آن را منفجر میکنند. با هم این کلیپ جالب را ببینیم.