شلیک پلیس به خودش.! - شبکه‌ما

پلیس آمریکایی با 25 سال سابقه کاری، در حالی که با لباس شخصی همراه همسر خود در راه منزل بود به اشتباه به بدن خودش...

شلیک پلیس به خودش.!

دسته بندی ها:
توضیحات:

پلیس آمریکایی با 25 سال سابقه کاری، در حالی که با لباس شخصی همراه همسر خود در راه منزل بود به اشتباه به بدن خودش شلیک کرد.