نشست زمین در اصفهان و ترک دیوار منازل - شبکه‌ما

عامل کم آبی زمین های کشاورزی اصفهان باعث نشست زمین در آنجا شده است. مشروح خبر را در این کلیپ تصویری مشاهده کنید.

نشست زمین در اصفهان و ترک دیوار منازل

دسته بندی ها:
توضیحات:

عامل کم آبی زمین های کشاورزی اصفهان باعث نشست زمین در آنجا شده است. مشروح خبر را در این کلیپ تصویری مشاهده کنید.