وایبر بازی در جلسه شورای شهر تهران - شبکه‌ما

اعضای شورای شهر تهران در جلسات مشغول ور رفتن با گوشی و نرم افزار های وایبر و واتس آپ و غیره هستند.

وایبر بازی در جلسه شورای شهر تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

اعضای شورای شهر تهران در جلسات مشغول ور رفتن با گوشی و نرم افزار های وایبر و واتس آپ و غیره هستند.