نانوایی ارزان فروش را پلمپ کردند - شبکه‌ما

این بار جرم این بنده خدا ها ارزان فروشی بوده است، گزارشی ببینینم از یک نانوایی در ورامین که به دلیل ارزان فروشی تعطیل و...

نانوایی ارزان فروش را پلمپ کردند

دسته بندی ها:
توضیحات:

این بار جرم این بنده خدا ها ارزان فروشی بوده است، گزارشی ببینینم از یک نانوایی در ورامین که به دلیل ارزان فروشی تعطیل و پلمپ شد.