شبیه سازی حیوانات در سطح وسیع در ایران - شبکه‌ما

در اصفهان شروع به شبیه سازی حیوانات در سطح وسیع شده است و یک گله بز را توانسته اند تولید کنند.

شبیه سازی حیوانات در سطح وسیع در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

در اصفهان شروع به شبیه سازی حیوانات در سطح وسیع شده است و یک گله بز را توانسته اند تولید کنند. مشروح خبر را در این ویدئو مشاهده کنید.